Beh na Hôrky - 4. ročník

Výsledky si môžete pozrieť tu

Usporiadateľ: R.T.T. KLUB
Miesto konania: Benice (okres Martin)
Dátum: 27. August 2016 (sobota) od 9:00 hod
Prezentácia: Centrum obce Benice
Popis trate: Nespevnený povrch, lúka/lesný terén
Štartujú: Pretekári, ktorí sa najneskôr 30 minút pred štartom prihlásia na prezentácii.
Štartovné: 5 euro. V štartovnom je zahrnuté občerstvenie a guláš.
Pre každého pretekára, ktorý sa zaregistruje do 26.8.2016, bude pripravený účastnícky balíček. Na zaregistrovaných po tomto termíne štartovací balíček nemusí zostať.
Kategórie: Deti do 4 rokov .... cca 100-150m
Deti od 5 do 9 rokov .... 400m
Juniori od 10 do 15 rokov .... 800m
Juniorky od 10 do 15 rokov .... 800m
Muži do 39 rokov
Muži od 40 do 49 rokov
Muži od 50 do 59 rokov
Muži od 60 rokov
Ženy do 35 rokov
Ženy od 35 do 49 rokov
Ženy od 50 rokov
Upozornenie: Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ nezodpovedá za škody počas pretekov. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.
Program: od 9:00 prezentácia - registrácia
10:25 otvorenie 4. ročníka behu / výklad trate
10:30 štart kategórie Deti a Juniori/Juniorky
11:00 štart všetkých ostatných kategórií
13:30 vyhodnotenie všetkých kategórií
13:45 tombola
Dĺžka trate: 10km (9 960m) , prevýšenie 226 metrov Zmena trasy vyhradená! (Z dôvodu počasia)
Informácie: mail: rtt@rtt-klub.sk mob.: 0914 327 484
Beh je zaradený do Turčianskej bežeckej ligy : http://www.martinkotrha.eu/tbl/
Beh na Hôrky profil